Contact

Voor locaties, suggesties of vragen
kunt u contact opnemen met

Cathie Ellis

babymap@gmail.com

Copyright and Disclaimer

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Babymap en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Babymap.

Heeft u vragen zo ja, dan dient u contact met Babymap op te nemen.

Babymap is een officieel product van Cathie Ellis gemaakt door ThePixelChick.

English